Matthew 16

ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. [ ] ϫⲉ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲁⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ. ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲣⲡⲱⲃϣ ⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲉⲓⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ̈ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲙⲡϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡϯⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲕⲟⲧ. 10 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲃⲓⲣ. 11 ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ̈ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲉⲓⲕ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. 13 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁϥϫⲛⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 14 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲏ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 15 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. 16 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. 17 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲕ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲃⲁⲣⲓⲱⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ϩⲓⲥⲛⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϭⲉⲗⲡⲡⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 18 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ. ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛⲧⲁⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲩⲗⲏ ⲛⲁⲙⲛⲧⲉ ⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ. 19 ϯⲛⲁϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲛϣⲟϣⲧ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲙⲟⲣϥ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲙⲏⲣ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲃⲟⲗϥ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 20 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 21 ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁⲙⲙⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲙⲁ ⲛϥϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 22 ⲁϥϣⲟⲡⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲟⲩⲟϫ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲉⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ. 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲥⲁⲇⲁⲛⲁⲥ. ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ. ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛⲣⲱⲙⲉ. 24 ⲧⲟⲧⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥxⲟ̅ⲥ̅. 25 ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 26 ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲛⲟⲩ. ⲉϥϣⲁⲛϯϩⲏⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 27 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 28 ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ.
Copyright information for CopSahHorner