Matthew 17

1ⲙⲛⲛⲥⲁⲥⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 2ⲁϥϣⲃⲧϥ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲧⲁⲁⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 3ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. 4ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲙⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲕⲩⲛⲏ. ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ. ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲟⲩⲉⲓ ⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ. 5ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲥⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ. 6ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 7ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. 8ⲁⲩϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 9ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲱ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 10ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ. 11ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 12ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 13ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. 14ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟϥ 15ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ϥϩⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲕϩ. ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ. 16ⲁⲓⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ. 17ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲱ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁⲁⲛⲉⲓⲭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲉⲓⲥϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ. 18ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲗⲟ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 19ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ. 20ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲏⲙ. ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲡⲏ ⲛϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲗⲁⲁⲩ ⲣⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ. 21[ ] 22ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. 23ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 24ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲛⲉⲧϫⲓⲕⲓⲧⲉ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲥⲁϩ ϯⲧⲉϥⲕⲓⲧⲉ. 25ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲱ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲕⲁϩ ⲉⲩϫⲓⲧⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲛⲛⲓⲙ ⲏ ⲕⲩⲛⲥⲟⲥ. ⲉⲩϫⲓ ⲛⲧⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ. ϫⲛⲉⲩϫⲓ ⲛⲧⲛⲛϣⲙⲙⲟ. 26ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲉ ϩⲉⲛⲣⲙϩⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ. 27ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲃⲱⲕ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲅⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲟⲓⲙⲉ ⲛⲅϥⲓ ⲙⲡⲧⲏⲃⲧ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲕ<ⲛ>ⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ. ϥⲓ ⲛⲧⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲅⲧⲁⲁⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲙⲙⲁⲕ.
Copyright information for CopSahHorner