Matthew 17

ⲙⲛⲛⲥⲁⲥⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲁϥϣⲃⲧϥ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲧⲁⲁⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲙⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲕⲩⲛⲏ. ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ. ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲟⲩⲉⲓ ⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ. ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲥⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ. ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. ⲁⲩϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲱ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 10 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ. 11 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 12 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. 14 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟϥ 15 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ϥϩⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲕϩ. ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ. 16 ⲁⲓⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ. 17 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲱ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁⲁⲛⲉⲓⲭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲉⲓⲥϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ. 18 ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲗⲟ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 19 ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ. 20 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲏⲙ. ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲡⲏ ⲛϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲗⲁⲁⲩ ⲣⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ. 21 [ ] 22 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. 23 ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 24 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲛⲉⲧϫⲓⲕⲓⲧⲉ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲥⲁϩ ϯⲧⲉϥⲕⲓⲧⲉ. 25 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲱ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲕⲁϩ ⲉⲩϫⲓⲧⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲛⲛⲓⲙ ⲏ ⲕⲩⲛⲥⲟⲥ. ⲉⲩϫⲓ ⲛⲧⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ. ϫⲛⲉⲩϫⲓ ⲛⲧⲛⲛϣⲙⲙⲟ. 26 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲉ ϩⲉⲛⲣⲙϩⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ. 27 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲃⲱⲕ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲅⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲟⲓⲙⲉ ⲛⲅϥⲓ ⲙⲡⲧⲏⲃⲧ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲕ<ⲛ>ⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ. ϥⲓ ⲛⲧⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲅⲧⲁⲁⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲙⲙⲁⲕ.
Copyright information for CopSahHorner