Matthew 19

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲁⲓⲧⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲉⲓⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲥⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ϣⲟⲛⲃⲉϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲟⲣϫϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧ. ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ. ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲓ ϥⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. 10 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲓⲁ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ ⲉϫⲓϩⲓⲙⲉ. 11 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛⲉ. 12 ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ. 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϥϣⲗⲏⲗ. ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ. 14 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ. ⲧⲁⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 15 ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 16 ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉϫⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 17 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. 18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ. ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲛⲛⲉⲕϫⲓⲟⲩⲉ. ⲛⲛⲉⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ. 19 ⲉⲕⲉⲧⲁⲉⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲉⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ. ⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉϯϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ. 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲧⲉⲗⲓⲟⲥ. ⲃⲱⲕ ⲛⲅϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ. 22 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲗⲩⲡⲉⲓ. ⲉⲛⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲛⲕⲁ. 23 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 24 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 25 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲱⲛϩ. 26 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ. ⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲟ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ. 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲁ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ. 28 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ. ⲉϥϣⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲡⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 29 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁϥⲕⲁⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ. ⲏ ⲥⲟⲛ. ⲏ ⲥⲱⲛⲉ. ⲏ ⲉⲓⲱⲧ. ⲏ ⲙⲁⲁⲩ. ⲏ ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲏ ϣⲏⲣⲉ. ⲏ ⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. ϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲕⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 30 ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣϩⲁⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛϩⲁⲉ ⲣϣⲟⲣⲡ.
Copyright information for CopSahHorner