Matthew 2

ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲧⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣⲣⲟ. ⲉⲓⲥϩⲉⲛⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑ̅ⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ. ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉϥⲥⲓⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣⲣⲟ. ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲡⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲧⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ⲉϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲛⲧⲉϫⲟⲗϩ ⲁⲛ ϩⲛⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ. ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲧⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲅⲟⲥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥϫⲟⲟⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉⲉⲓ ⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓ ⲛϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛϩⲏⲧϥ. 10 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲩⲁϩⲱⲱⲣ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ. ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ. ⲙⲛⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ. ⲙⲛⲟⲩϣⲁⲗ. 12 ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲧⲙⲕⲟⲧⲟⲩ ϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲕⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲭⲟⲣⲁ. 13 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲛⲅϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛϯϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ. ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ. 14 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 15 ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ. 16 ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲙⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲙⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲥⲧⲟϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲣⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁⲩϩⲉⲧϩⲱⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲅⲟⲥ. 17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 18 ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲛϩⲣⲁⲙⲙⲁ. ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲟⲩⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ϩⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲗⲥⲱⲗⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ. 19 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ. ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ. 20 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲓⲏⲗ. ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. 21 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 22 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲏⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉⲧⲟ ⲛⲣⲣⲟ ⲉϫⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲙⲁ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲧⲉ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 23 ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner