Matthew 21

ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲫⲁⲅⲏ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓϯⲙⲉ ⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲉⲱ ⲉⲥⲙⲏⲣ ⲙⲛⲟⲩⲥⲏϭ ⲛⲙⲙⲁⲥ. ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ. ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁⲩ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲧⲛⲟⲟⲩⲥⲉ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲟⲩⲣⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ. ⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲡⲉ. ⲉϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲉⲱ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲥⲏϭ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲁⲓⲛⲁϩⲃ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲱ ⲙⲛⲡⲥⲏϭ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ. ⲁⲩⲡⲱⲣϣ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲛϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲏⲛ ⲉⲩⲡⲱⲣϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ. ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ. 10 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲥⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ. 11 ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲛⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 12 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲉⲧϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁϥϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. 13 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛⲥⲡⲟⲓⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛⲥⲟⲟⲛⲉ. 14 ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛⲛϭⲁⲗⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 15 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲁⲩⲁⲕⲁⲛⲁⲅⲧⲉⲓ. 16 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉ. ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲉⲧϫⲓⲉⲕⲓⲃⲉ ⲁⲕⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ. 17 ⲁϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 18 ϩⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϩⲕⲟ. 19 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲙⲡⲉϥϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. 20 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. 21 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲣϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 22 ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ. 23 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 24 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛ<ϭⲓ>ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 25 ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 27 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 28 ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡϣⲟⲣⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲅⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. 29 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲟ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲣϩⲧⲏϥ ⲁϥⲃⲱⲕ. 30 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲟⲛ ⲉⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲓⲛⲁⲓ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ. 31 ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲙⲛⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲥⲉⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 32 ⲁϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 33 ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩϫⲟⲗϫⲗ. ⲁϥϣⲓⲕⲉ ⲛⲟⲩϩⲣⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ. ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ. 34 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ϣⲁⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲉϫⲓ ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 35 ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. 36 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓϩⲉ. 37 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ. 38 ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. 39 ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 40 ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉϥⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 41 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲕⲓⲛ ⲕⲁⲕⲱⲥ ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲉⲓⲏ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲕⲱⲧ. ⲡⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ. 43 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲉϯ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 44 ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲱⲛⲉ ϥⲛⲁⲗⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲱⲛⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲉϫⲱϥ ϥⲛⲁϣⲁϣϥ ⲉⲃⲟⲗ. 45 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 46 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
Copyright information for CopSahHorner