Matthew 24

ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲡⲕⲱⲧ ⲙⲡⲣⲡⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩ<ⲥ>ⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲕⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ. ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛϩⲁϩ. ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ. ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣ. ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏ ⲉⲓ. ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲙⲧⲟ ⲕⲁⲧⲁⲙⲁ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛⲛⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϭⲓϩⲁϩ. ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲛⲥⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 11 ⲛⲥⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. 12 ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲥⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲥⲛⲁⲁⲣⲟϣ ⲛϭⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛϩⲁϩ. 13 ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. 14 ⲛⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ. ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲑⲁⲏ. 15 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲟⲧⲉ ⲙⲡϣⲱϥ. ⲧⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓ. 16 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ. 17 ⲡⲉⲧϩⲓⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥⲓ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ. 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉϥⲓ ⲛⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ. 19 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 20 ϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲛⲡⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡⲣⲱ ⲏ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 21 ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲃⲟⲕ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲃⲟⲕ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 23 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲏ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 24 ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓϩⲁϩ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲛϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲥⲉϯ ⲛϩⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲁⲕⲉⲥⲱⲧⲡ. 25 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϣⲣⲡϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ. 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲙⲡⲣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲛⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 27 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉϥⲣⲏϭⲉ ⲛϣⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲛⲥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁⲛⲙⲁ ⲛϩⲱⲧⲡ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 28 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲉⲧⲟⲥ. 29 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲣⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲛⲁϯ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲛϭⲟⲙ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲉⲓⲛ. 30 ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ. ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. 31 ⲛϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ. ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩ ⲛⲧⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϣⲁⲁⲣⲏϫⲛⲟⲩ. 32 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲗⲏⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉ ϯⲟⲩⲱ ϣⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲙ. 33 ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲛ ⲛⲣⲟ. 34 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ. 35 ⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁⲛ. 36 ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 37 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 38 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲱ. ⲉⲩϫⲓϩⲓⲙⲉ. ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛϩⲁⲓ. ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲛⲱϩⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ. 39 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛϥϥⲓ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 40 ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ. ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲥⲉⲗⲟ ϩⲁⲟⲩⲁ. 41 ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲏⲭⲁⲛⲏ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲗⲟ ϩⲁⲟⲩⲉⲓ. 42 ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ϩⲛⲁϣ ⲛϩⲟⲟⲩ. 43 ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ. ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲟⲩⲏⲣϣⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲛϥⲧⲙⲕⲁⲁⲩ ⲉϭⲱⲧϩ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ. 44 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ. ϫⲉ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ. 45 ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲃⲉ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 46 ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 47 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 48 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ. ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲉⲉⲓ. 49 ⲛϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛⲉϥϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱ ⲙⲛⲛⲉⲧⲧⲁϩⲉ. 50 ϥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ. 51 ⲛϥⲡⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲧⲟ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ.
Copyright information for CopSahHorner