Matthew 24

1ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲡⲕⲱⲧ ⲙⲡⲣⲡⲉ. 2ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ. 3ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩ<ⲥ>ⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲕⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ. 4ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 5ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛϩⲁϩ. 6ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ. ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣ. ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏ ⲉⲓ. 7ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲙⲧⲟ ⲕⲁⲧⲁⲙⲁ. 8ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛⲛⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛⲉ. 9ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. 10ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϭⲓϩⲁϩ. ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲛⲥⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 11ⲛⲥⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. 12ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲥⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲥⲛⲁⲁⲣⲟϣ ⲛϭⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛϩⲁϩ. 13ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. 14ⲛⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ. ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲑⲁⲏ. 15ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲟⲧⲉ ⲙⲡϣⲱϥ. ⲧⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓ. 16ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ. 17ⲡⲉⲧϩⲓⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥⲓ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ. 18ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉϥⲓ ⲛⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ. 19ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 20ϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲛⲡⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡⲣⲱ ⲏ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 21ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 22ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲃⲟⲕ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲃⲟⲕ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 23ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲏ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 24ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓϩⲁϩ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲛϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲥⲉϯ ⲛϩⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲁⲕⲉⲥⲱⲧⲡ. 25ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϣⲣⲡϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ. 26ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲙⲡⲣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲛⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 27ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉϥⲣⲏϭⲉ ⲛϣⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲛⲥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁⲛⲙⲁ ⲛϩⲱⲧⲡ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 28ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲉⲧⲟⲥ. 29ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲣⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲛⲁϯ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲛϭⲟⲙ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲉⲓⲛ. 30ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ. ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. 31ⲛϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ. ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩ ⲛⲧⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϣⲁⲁⲣⲏϫⲛⲟⲩ. 32ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲗⲏⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉ ϯⲟⲩⲱ ϣⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲙ. 33ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲛ ⲛⲣⲟ. 34ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ. 35ⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁⲛ. 36ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 37ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 38ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲱ. ⲉⲩϫⲓϩⲓⲙⲉ. ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛϩⲁⲓ. ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲛⲱϩⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ. 39ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛϥϥⲓ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 40ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ. ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲥⲉⲗⲟ ϩⲁⲟⲩⲁ. 41ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲏⲭⲁⲛⲏ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲗⲟ ϩⲁⲟⲩⲉⲓ. 42ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ϩⲛⲁϣ ⲛϩⲟⲟⲩ. 43ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ. ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲟⲩⲏⲣϣⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲛϥⲧⲙⲕⲁⲁⲩ ⲉϭⲱⲧϩ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ. 44ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ. ϫⲉ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ. 45ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲃⲉ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 46ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 47ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 48ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ. ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲉⲉⲓ. 49ⲛϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛⲉϥϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱ ⲙⲛⲛⲉⲧⲧⲁϩⲉ. 50ϥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ. 51ⲛϥⲡⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲧⲟ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ.
Copyright information for CopSahHorner