Matthew 26

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥxⲟ̅ⲩ̅ ⲙⲙⲟϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ. ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ. ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ. ⲁⲥⲡⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲛⲏϫ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲁⲓ. ⲛⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲁϩ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ. 10 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲓⲥϩⲓⲙⲉ. ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ. 11 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 12 ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲉϫⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲁⲥⲁⲁⲥ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ. 13 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲉⲛⲁϫⲱ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ. 14 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϣⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 15 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ. 16 ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 17 ϩⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲃⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ. 18 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉⲡⲥⲁϩ. ϫⲉ ⲁⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲛⲁⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲁⲧⲏⲕ ⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 20 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲏϫ ⲙⲛⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 21 ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ. 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 23 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲡ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛⲧϫⲏ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ. 24 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ. 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ. 26 ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ. ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. 27 ⲁϥϫⲓ ⲟⲛ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲧⲛ. 28 ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲁϩ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 29 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲓⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ. 30 ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ. 31 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϣⲱⲥ ⲛⲥⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟϩⲉ. 32 ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 33 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ. 34 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ. 35 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲛ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ. 36 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϣⲁⲛϯⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲁϣⲗⲏⲗ. 37 ⲁϥϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲕⲙ ⲛϩⲏⲧ. 38 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲉⲓ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 39 ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ. ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣⲥ. 40 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 41 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗϩⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ. 42 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓ ⲥⲁⲁⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲧⲁⲥⲟⲟϥ ⲉⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. 43 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ. ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲣϣ. 44 ⲁϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 45 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲕⲟⲧⲕ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 46 ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ. 47 ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥ. ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 48 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲉⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. 49 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲉⲓ ⲉⲣⲱϥ. 50 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. 51 ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲓ̅ⲥ̅. ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲱⲕⲙ ⲛⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. 52 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲥⲏϥⲉ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ. 53 ⲏ ⲛⲅϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲥⲉⲡⲥⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛϥⲧⲁϩⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 54 ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. 55 ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϫ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲏϥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ. ⲛⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ. 56 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ. 57 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ. 58 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ϣⲁⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲁⲏ. 59 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. 60 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲁϩⲁϩ ⲇⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲥⲛⲁⲩ. 61 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲉⲕⲟⲧϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 62 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ. ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 63 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲕⲱ ⲛⲣⲱϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 64 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ. ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ. 65 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲡⲱϩ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲟⲩⲁ. 66 ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 67 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ 68 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁϩⲧⲕ. 69 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲥⲁ ⲙⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲁⲩⲗⲏ. ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲉⲕⲙⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ. 70 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ. 71 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 72 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϣ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 73 ⲙⲛⲛⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 74 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲱⲣⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ. 75 ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ. ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner