Matthew 28

1ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲥⲟⲩⲁ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 2ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲙⲡⲱⲛⲉ. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. 3ⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉϥⲣⲏϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ. 4ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲉϥϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ. ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 5ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲥxⲟ̅ⲩ̅ ⲙⲙⲟϥ. 6ⲛϥⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ. ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛϩⲏⲧϥ. 7ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. 8ⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲥ. 9ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲁⲓⲧⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. 10ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 11ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲉⲓⲥϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 12ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲛϩⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ 13ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛⲛⲕⲟⲧⲕ. 14ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲉⲧⲙⲡⲁⲓ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲛⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ. 15ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ. ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥϯⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. 16ⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. 17ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲇⲓⲥⲇⲁⲍⲉ. 18ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ. 19ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 20ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲓϩⲟⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ.

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner