Matthew 28

ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲥⲟⲩⲁ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲙⲡⲱⲛⲉ. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉϥⲣⲏϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲉϥϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ. ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲥxⲟ̅ⲩ̅ ⲙⲙⲟϥ. ⲛϥⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ. ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲁⲓⲧⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 11 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲉⲓⲥϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 12 ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲛϩⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ 13 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛⲛⲕⲟⲧⲕ. 14 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲉⲧⲙⲡⲁⲓ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲛⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ. 15 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ. ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥϯⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. 16 ⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. 17 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲇⲓⲥⲇⲁⲍⲉ. 18 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ. 19 ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 20 ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲓϩⲟⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ.

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner