Matthew 3

ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ. ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲟⲟϣⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲃⲱ ⲛϭⲁⲙⲟⲩⲗ. ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲟϫϩ ⲛϣⲁⲁⲣ ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲉϥϯⲡⲉ. ⲧⲉϥϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϩⲉⲛϣϫⲉ ⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲥ. ⲙⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛ<ⲛ>ⲏⲥ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲁϩ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉϫⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ. ⲁⲣⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲓⲱⲛⲉ. 10 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛϣⲏⲛ. ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ. 11 ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϥϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁⲓ ⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ. 12 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ. ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ. ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥⲣⲟⲕϩϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣⲙ. 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. 14 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ. 15 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ. 16 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. 17 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ.
Copyright information for CopSahHorner