Matthew 7

1ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 2ϩⲙⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ. 3ⲁϩⲣⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϭⲱϣⲧ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧϩⲙⲡⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲡⲥⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 4ⲏ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲥⲟⲓ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. 5ⲡϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲥⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. 6ⲙⲡⲣϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϣⲁⲩ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϩⲟⲙⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉⲡⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ. 7ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ. ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϭⲓⲛⲉ. ⲧⲱϩⲙ ⲧⲁⲣ<ⲟⲩ>ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ. 8ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ. 9ⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ. 10ⲏ ⲛϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲧⲏⲃⲧ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϩⲟϥ. 11ⲉϣϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉϯ ⲛϩⲉⲛϯ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ. ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϥⲛⲁϯ ⲛϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ. 12ϩⲱⲃ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 13ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲩ. ϫⲉ ⲥⲟⲩⲟϣⲥ ⲛϭⲓⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲩⲉⲥⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ. 14ϫⲉ ⲥϭⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥϩⲉϫϩⲱϫ ⲛϭⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 15ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ ⲛⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲉ. 16ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. ⲙⲏⲧⲉⲓ ϣⲁⲩϫⲉⲉⲗⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϣⲟⲛⲧⲉ. ⲏ ϣⲁⲩⲕⲉⲧϥ ⲕⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲟⲟⲩⲉ. 17ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. 18ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩϣⲏⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ϣⲏⲛ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 19ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ. 20ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. 21ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 22ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲣϩⲁϩ ⲛϭⲟⲙ. 23ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϩ. ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. 24ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲁⲃⲉ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 25ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓⲡϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓⲛⲧⲏⲩ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥϩⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 26ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲟϭ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲙⲡϣⲱ. 27ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓⲡϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓⲛⲧⲏⲩ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ. 28ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 29ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ.
Copyright information for CopSahHorner