Matthew 7

ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ. ϩⲙⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϭⲱϣⲧ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧϩⲙⲡⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲡⲥⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲏ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲥⲟⲓ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲡϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲥⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲙⲡⲣϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϣⲁⲩ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϩⲟⲙⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉⲡⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ. ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϭⲓⲛⲉ. ⲧⲱϩⲙ ⲧⲁⲣ<ⲟⲩ>ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ. ⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ. 10 ⲏ ⲛϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲧⲏⲃⲧ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϩⲟϥ. 11 ⲉϣϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉϯ ⲛϩⲉⲛϯ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ. ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϥⲛⲁϯ ⲛϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ. 12 ϩⲱⲃ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 13 ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲩ. ϫⲉ ⲥⲟⲩⲟϣⲥ ⲛϭⲓⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲩⲉⲥⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ. 14 ϫⲉ ⲥϭⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥϩⲉϫϩⲱϫ ⲛϭⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 15 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ ⲛⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲉ. 16 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. ⲙⲏⲧⲉⲓ ϣⲁⲩϫⲉⲉⲗⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϣⲟⲛⲧⲉ. ⲏ ϣⲁⲩⲕⲉⲧϥ ⲕⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲟⲟⲩⲉ. 17 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. 18 ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩϣⲏⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ϣⲏⲛ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 19 ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ. 20 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. 21 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 22 ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲣϩⲁϩ ⲛϭⲟⲙ. 23 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϩ. ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. 24 ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲁⲃⲉ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 25 ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓⲡϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓⲛⲧⲏⲩ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥϩⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 26 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲟϭ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲙⲡϣⲱ. 27 ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓⲡϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓⲛⲧⲏⲩ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ. 28 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 29 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ.
Copyright information for CopSahHorner