Matthew 8

1ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. 2ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲟⲃϩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃⲃⲟⲓ. 3ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃⲃⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲃⲃⲟ ⲛϭⲓⲡⲉϥⲥⲱⲃϩ. 4ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲛⲅⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. 5ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 6ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲏϫ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲁⲏⲓ ⲉϥⲥⲏϭ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 7ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲗⲟ. 9ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲣⲁⲧ ϣⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ ⲛϥⲁⲁϥ. 10ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϩⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲛⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 11ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲙⲛⲙⲙⲁ ⲛϩⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲙⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 12ⲛϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ. 13ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲗⲟ ⲛϭⲓⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 14ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥϣⲱⲙⲉ ⲉⲥⲛⲏϫ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϩⲏⲙ. 15ⲁϥϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ ⲛϭⲓⲡⲉϩⲙⲟⲙ. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ. 16ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲁϩ ⲉⲩⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕϩ. 17ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲛϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲛⲉⲛⲗⲟϫⲗⲉϫ. 18ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓⲕⲣⲟ. 19ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 20ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲛⲉⲩⲃⲏⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲛⲉⲩⲙⲁϩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲧϥⲙⲁ ⲛⲣⲉⲕⲧⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 21ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲱⲙⲥ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ. 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ. 23ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 24ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡϫⲟⲓ ϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲓⲙⲏ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲡⲉ. 25ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ. 26ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲛⲧⲏⲩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϫⲁⲙⲏ. 27ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲏⲩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ. 28ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲛⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 29ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. 30ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁⲅⲉⲗⲏ ⲇⲉ ⲛⲣⲓⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲏⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ. 31ⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲕⲛⲁⲛⲟϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁϫⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲛⲉϣⲁⲩ. 32ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧϣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲙⲙⲟⲟⲩ. 33ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩϫⲱ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲛⲁⲛⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. 34ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲧⲟϣ.
Copyright information for CopSahHorner