Philemon 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲏⲙⲱⲛ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ
Copyright information for CopSahHorner