Philippians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ϩⲛ̅ⲛⲁⲥⲟⲡⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩ<ⲟ>ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ϫⲓⲛⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϥⲛⲁϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲥⲩⲅⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲡⲁⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ̈. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲉⲙⲁⲧⲉ. ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ. 10 ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ. ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 11 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 12 ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲛⲉϯⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 13 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ. ⲥⲉⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲱ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 15 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲛⲁⲩ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 16 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 17 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲁⲛ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ. 18 ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ. ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲟⲉⲓϭⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲣⲁϣⲉ. 19 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 20 ⲕⲁⲧⲁⲡⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϫⲓϣⲓⲡⲉ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϥⲛⲁⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ̅ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ. 21 ⲡⲱⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲏⲩ ⲡⲉ. 22 ⲉϣϫⲉϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲡⲉ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲁϣ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲧⲡϥ̅. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 23 ⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 24 ⲡϭⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϭⲱ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 26 ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲣⲁⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 27 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲧⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 28 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 29 ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲟⲛ ⲉϫⲱϥ. 30 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲅⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧ·
Copyright information for CopSahHorner