Philippians 2

ⲥⲟⲡⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁⲏⲧ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ. ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁϣⲉ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϯⲧⲱⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲩϣⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲙⲡϥ̅ⲟⲡϥ̅ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲉϣⲁϣϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ. ⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲙⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ. 10 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲗϫ̅ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 11 ⲛ̅ⲧⲉⲗⲁⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ <ⲁⲛ>. ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈. 13 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ. ⲙⲛ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ. 14 ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁϫⲛ̅ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. 15 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲩϭ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲣⲉϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 16 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲉⲉⲧ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲡⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. 17 ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ϯⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ϯ<ⲛⲁ>ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 18 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 19 ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲱ ⲙ̅ⲧⲟⲛ. ⲉⲁⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱ. 20 ⲙⲛ̅ϯⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅. 21 ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ. ⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅. 22 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲏ. ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 23 ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· 24 ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 25 ⲁⲓ̈ⲟⲡϥ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ. ⲡⲁϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁϣⲃⲣ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈. ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲭⲣⲓⲁ. 26 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲛⲉ. 27 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. 28 ⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ϭⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲟⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ⲗⲩⲡⲏ. 29 ϣⲟⲡϥ̅ ϭⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ. 30 ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲉⲁϥⲛⲉϫⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲣⲟⲓ̈·
Copyright information for CopSahHorner