Philippians 2

1ⲥⲟⲡⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁⲏⲧ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ. 2ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁϣⲉ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 3ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϯⲧⲱⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲩϣⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 4ⲉⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. 5ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 6ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲙⲡϥ̅ⲟⲡϥ̅ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲉϣⲁϣϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ. 8ⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲙⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅· 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ. 10ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲗϫ̅ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 11ⲛ̅ⲧⲉⲗⲁⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ <ⲁⲛ>. ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈. 13ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ. ⲙⲛ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ. 14ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁϫⲛ̅ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. 15ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲩϭ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲣⲉϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 16ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲉⲉⲧ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲡⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. 17ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ϯⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ϯ<ⲛⲁ>ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 18ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 19ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲱ ⲙ̅ⲧⲟⲛ. ⲉⲁⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱ. 20ⲙⲛ̅ϯⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅. 21ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ. ⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅. 22ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲏ. ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 23ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· 24ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 25ⲁⲓ̈ⲟⲡϥ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ. ⲡⲁϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁϣⲃⲣ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈. ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲭⲣⲓⲁ. 26ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲛⲉ. 27ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. 28ⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ϭⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲟⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ⲗⲩⲡⲏ. 29ϣⲟⲡϥ̅ ϭⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ. 30ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲉⲁϥⲛⲉϫⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲣⲟⲓ̈·
Copyright information for CopSahHorner