Philippians 3

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 2ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. 3ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅. 4ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩⲧⲏⲓ̈ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ 5ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ. ⲛ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲙ̅ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 6ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲕⲱϩ ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲩ. ⲁⲓ̈ⲟⲡⲟⲩ ⲉⲟⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 8ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱⲡ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ϩⲉⲛⲟⲥⲉ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϯⲟⲥⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ϯⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 9ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 10ⲛ̅ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ. ⲉⲓ̈ϫⲓ ⲙ̅ⲡϩⲣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. 11ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 12ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ϫⲓ. ⲏ̅ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲉⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ϯⲡⲏⲧ ⲇⲉ ϫⲉⲉⲓ̈ⲉⲧⲁϩⲟ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 13ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲁϩⲟ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲡⲱⲣϣ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲑⲏ. 14ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 15ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲉⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 16ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϩⲟϥ ⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. 17ⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ. 18ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲣⲓⲙⲉ. ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 19ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϣⲓⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲡⲕⲁϩ· 20ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 21ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϣⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅·
Copyright information for CopSahHorner