Philippians 3

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩⲧⲏⲓ̈ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ. ⲛ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲙ̅ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲕⲱϩ ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲩ. ⲁⲓ̈ⲟⲡⲟⲩ ⲉⲟⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱⲡ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ϩⲉⲛⲟⲥⲉ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϯⲟⲥⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ϯⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 10 ⲛ̅ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ. ⲉⲓ̈ϫⲓ ⲙ̅ⲡϩⲣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. 11 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 12 ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ϫⲓ. ⲏ̅ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲉⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ϯⲡⲏⲧ ⲇⲉ ϫⲉⲉⲓ̈ⲉⲧⲁϩⲟ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 13 ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲁϩⲟ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲡⲱⲣϣ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲑⲏ. 14 ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 15 ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲉⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 16 ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϩⲟϥ ⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. 17 ⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ. 18 ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲣⲓⲙⲉ. ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 19 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϣⲓⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲡⲕⲁϩ· 20 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 21 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϣⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅·
Copyright information for CopSahHorner