Philippians 4

1ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲡⲁⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲕⲗⲟⲙ. ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. 2ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲉⲩϩⲟⲇⲓⲁ. ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲧⲩⲭⲏ. ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 3ⲁⲓ̈ⲟ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲩⲍⲩⲅⲉ ⲡϩⲁⲕ ϯⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲕⲗⲏⲙⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅· 4ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯϫⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ. 5ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉⲥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 6ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅. ⲛⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. 7ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲛⲟⲛ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ. ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛⲓⲙ. ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 9ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧⲟⲩ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧ. ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅· 10ⲁⲓ̈ⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲣ̅ⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϭⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ. 11ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϯⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲁⲣⲱϣⲉ. 12ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ. ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϯϫⲟⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲥⲉⲓ ⲉϩⲕⲟ. ⲉⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲱⲱⲧ. 13ϯϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ̈. 14ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. 15ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲏⲥⲓⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲟⲓⲛⲱ<ⲛⲉⲓ> ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϯ ϩⲓϫⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 16ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲭⲣⲓⲁ. 17ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡϯ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲟϣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ. 18ϯⲙⲉϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ϯⲣ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲁⲓ̈ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲁⲓ̈ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ. ⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ. ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲉⲥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 19ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 20ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 21ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· 22ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 23ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲏⲥⲓⲟⲩⲥ·
Copyright information for CopSahHorner