Revelation of John 10

1ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϩⲓⲱϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲓϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲏ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲛⲕⲱϩⲧ 2ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ϩⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϩⲃⲟⲩⲣ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ 3ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲓ ⲉϥⲗϩⲏ̅ⲙ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲡⲉ 4ⲁⲓⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁⲥⲉϩⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲛⲅⲧⲙⲥⲁϩⲟⲩ 5ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁϥϥⲓ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ 6ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲣⲕ ⲙⲡⲉⲧⲟⲛϩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲙⲛϭⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 7ⲁⲗⲗⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲛⲟⲩ ⲉⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ϥⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ 8ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲅϫⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲡⲟⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟ 9ⲁⲓⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲅⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲁϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϩⲗⲟϭ ϩⲛⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲱ 10ⲁⲓϫⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲓⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲗϭ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲱ ϩⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲟⲩⲟⲙϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲓϣⲉ ⲛϩⲏⲧ 11ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲉⲩⲉ ⲉϫⲛⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲁⲥⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ
Copyright information for CopSahHorner