Revelation of John 10

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϩⲓⲱϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲓϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲏ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ϩⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϩⲃⲟⲩⲣ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲓ ⲉϥⲗϩⲏ̅ⲙ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⲁⲓⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁⲥⲉϩⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲛⲅⲧⲙⲥⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁϥϥⲓ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲣⲕ ⲙⲡⲉⲧⲟⲛϩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲙⲛϭⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲛⲟⲩ ⲉⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ϥⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲅϫⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲡⲟⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲓⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲅⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲁϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϩⲗⲟϭ ϩⲛⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲱ 10 ⲁⲓϫⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲓⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲗϭ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲱ ϩⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲟⲩⲟⲙϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲓϣⲉ ⲛϩⲏⲧ 11 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲉⲩⲉ ⲉϫⲛⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲁⲥⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ
Copyright information for CopSahHorner