Revelation of John 11

1ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϣⲓⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 2ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲩⲗⲏ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲅⲧⲙϣⲓⲧⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϩⲱⲙ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲙⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲉⲃⲟⲧ 3ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲙⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲙⲛⲥⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϭⲟⲟⲩⲛⲉ ϩⲓⲱⲟⲩ 4ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲧⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲛⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲕⲁϩ 5ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧϥ 6ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲉϣⲧⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ϩⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲡⲥ̅ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲁϣⲥ̅ 7ⲉⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ϥⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 8ⲛⲧⲉⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲉⲓⲁ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲛ̅ⲉ̅ⲩ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲕⲏⲙⲉ ⲡⲙⲁ ⲟⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥxⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩϫ̅ⲥ̅ ⲛϩⲏⲧϥ 9ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϩⲱⲧⲃ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲟⲩϭⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲙⲥⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϩⲛⲛⲧⲁⲫⲟⲥ 10ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲏⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 11ⲙⲛⲛⲥⲁⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲟⲩϭⲁⲥ ⲁⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲱⲛϩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉϫⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 12ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ 13ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲙⲡⲕⲙⲧⲟ ⲛϭⲓⲥⲁϣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ 14ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛϭⲓⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲟⲩⲟⲓ 15ⲁⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲣⲧⲁⲡϫ̅ⲥ̅ ⲙⲛⲡⲉϥⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ 16ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲛⲉⲩⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲛⲧⲉⲕⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲣⲣⲣⲟ 18ⲁⲩⲛⲟⲩϭⲥ ⲛϭⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲧⲉⲕⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ϯ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲙⲛⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ 19ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧϭⲓⲃⲟⲇⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲩⲕⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲙⲧⲟ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲗⲁⲙⲡⲉ
Copyright information for CopSahHorner