Revelation of John 12

1ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲣⲉⲡⲟⲟϩ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉⲣⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲟ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲏ 2ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲉⲉⲧⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲙⲓⲥⲉ 3ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲉⲩⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ 4ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲥⲁⲧ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅ 5ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲓⲥⲉ ⲛⲟⲩϣⲣϩⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ϣⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ 6ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲩⲙⲟⲥ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲙⲛⲥⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 7ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ 8ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲡⲉⲩⲙⲁ ϩⲛⲧⲡⲉ 9ⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲡϩⲟϥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 10ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡ̅ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟⲓ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲥϥ̅ 13ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲁⲥϫⲡⲉⲡϣⲣ̅ϩⲟⲟⲩⲧ 14ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲛ̅ϩ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲧⲟⲥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϩⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲟϥ 15ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟϥ ⲁϥⲛⲟⲩϫ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲟ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲥⲱⲙⲥ̅ 16ⲁⲩⲱ̅ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲁϥⲱⲙⲕ̅ ⲙⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲟⲩϫ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 17ⲁⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϭⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ [ (revelation of john 12:18) ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲙⲡϣⲱ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ]
Copyright information for CopSahHorner