Revelation of John 12

ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲣⲉⲡⲟⲟϩ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉⲣⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲟ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲉⲉⲧⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲙⲓⲥⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲉⲩⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲥⲁⲧ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲓⲥⲉ ⲛⲟⲩϣⲣϩⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ϣⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲩⲙⲟⲥ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲙⲛⲥⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲡⲉⲩⲙⲁ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲡϩⲟϥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 10 ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡ̅ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟⲓ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲥϥ̅ 13 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲁⲥϫⲡⲉⲡϣⲣ̅ϩⲟⲟⲩⲧ 14 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲛ̅ϩ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲧⲟⲥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϩⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲟϥ 15 ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟϥ ⲁϥⲛⲟⲩϫ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲟ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲥⲱⲙⲥ̅ 16 ⲁⲩⲱ̅ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲁϥⲱⲙⲕ̅ ⲙⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲟⲩϫ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 17 ⲁⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϭⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ [ (revelation of john 12:18) ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲙⲡϣⲱ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ]
Copyright information for CopSahHorner