Revelation of John 13

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲉⲣⲉⲙⲏⲧⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛϫⲓⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲇⲁⲗⲓⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲛⲉⲓⲁⲣⲝ ⲉⲣⲉⲣⲱϥ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲣⲱϥ ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲙⲛⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉⲥ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟⲥ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲥϫⲉⲛⲟϭ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϫⲓⲟⲩⲁ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲛϩⲙⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲉⲃⲟⲧ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲉϥⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲁⲥⲡⲉ ϩⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥϥ̅ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 10 ⲡⲉⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓ̈ⲍⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ ⲉⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧⲃ ϩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲟⲧⲃⲉϥ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲛⲧϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛⲧⲡⲓⲥϯⲥ̅ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 11 ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩⲛⲧⲁⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ 12 ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗϭⲉⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ 13 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲛϥⲧⲣⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 14 ⲛϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲁⲁⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲛϩ 15 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϯⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 16 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲙⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲩϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲏ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ 17 ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϣⲱⲡ ⲏ ⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲏ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ 18 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲡⲧⲏⲡⲉ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲥⲉⲩϣⲉ ⲥⲉⲧⲁⲥⲉ
Copyright information for CopSahHorner