Revelation of John 15

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲉⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲁⲏ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉⲥⲧⲏϩ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲛⲧⲏⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲕⲓⲑⲁⲣⲁ ⲛⲧⲟⲟⲧⲩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲛⲧⲱⲇⲏ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲱⲇⲏ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛⲛⲉⲕϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲛⲁⲓⲁⲓⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲕ ⲁⲛ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲕ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲡⲣⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲉⲩⲧⲃⲃⲏⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲙⲉⲥⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲙⲟϫϩϥ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁϥϯ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲫⲓⲁⲗⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
Copyright information for CopSahHorner