Revelation of John 18

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉ ⲛϭⲓⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱϩ ⲛⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲓϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲙ̅ ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲧⲃⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲉ ⲛϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲥϫⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲕⲉⲥⲙⲏ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥⲡⲗⲩⲅⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲥⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲥⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ϩⲙⲡⲉⲥϫⲱ ⲉⲛⲧⲁⲥⲕⲉⲣⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲉⲣⲁ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲥϫⲏⲣ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϯ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲛⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ̅ ϩⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲓⲟ ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲏⲃⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲡⲗⲩⲅⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲏⲃⲉ ⲙⲛⲡϩⲉⲃⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲟⲕϩⲥ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲡⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲏⲣ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ 10 ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲥϩⲁⲡ 11 ⲛⲙ̅ⲡⲟⲣⲟⲥ̅ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉⲣϩⲏⲃⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲩⲁⲩⲁⲁⲛ 12 ⲟⲩⲁⲩⲁⲁⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϩⲁⲧ ϩⲓⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲓϣⲛ̅ⲥ̅ ϩⲓϫⲏϭⲉ ϩⲓⲥⲓⲣⲓⲕⲟⲛ ϩⲓⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓϣⲉ ⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϩⲓⲥⲕⲉⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲗⲉⲫⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲛ ϩⲓⲥⲕⲉⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲉ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲓϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ϩⲓⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ϩⲓⲙⲁⲣⲙⲁⲣⲟⲛ 13 ϩⲓϭⲓⲛⲛⲁⲙⲟⲙⲟⲛ ϩⲓⲁⲙⲟⲙⲟⲛ ϩⲓϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ϩⲓⲥⲧⲟⲓ ϩⲓⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ϩⲓⲏⲣⲡ ϩⲓⲛⲉϩ ϩⲓⲥⲁⲙⲓⲧ ϩⲓⲧⲃⲛⲏ ϩⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲓϩⲧⲟ ϩⲓⲙⲁⲥⲡⲟⲣⲕ ϩⲓϭⲁⲙⲟⲩⲗ ϩⲓⲃⲣϭⲟⲟⲩⲧ̅ ϩⲓϩⲙϩⲁⲗ 14 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲡⲟⲣⲁ ⲛⲧⲟⲩⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲁⲥⲃⲱⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ 15 ⲛⲉⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲥⲉⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣϩⲃⲃⲉ 16 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϣⲛ̅ⲥ̅ ϩⲓϫⲏϭⲉ ϩⲓⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓⲛⲟⲩⲃ ϩⲓⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 17 ϫⲉ ϩⲛ<ⲟⲩ>ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲥϣⲱϥ ⲛϭⲓϯⲛⲟϭ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥϭⲏⲣ ϩⲛⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲛⲛⲉϥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ 18 ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲟϭ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲉϫⲉⲓⲧⲛ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲣϩⲏⲃⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲛⲉϫⲏⲩ ϩⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲥⲣϫⲁⲓⲉ 20 ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ 21 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲁϥϥⲓ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲱⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲛⲟⲩⲧ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲩⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲥϣⲛⲉ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓ̅ⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ 22 ⲁⲩⲱ ⲛϭⲓⲑⲁⲣⲟⲧⲟⲥ ϩⲓⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ϩⲓⲣⲉϥϫⲱ ϩⲓⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲭⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲩϭⲛⲧⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲥⲉⲧⲙϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲭⲁⲛⲏ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲙⲏ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϩⲓϣⲉⲗⲉⲉⲧ 23 ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲉⲣⲉϩⲏⲃⲥ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲩⲟ ⲛⲉϣⲱⲧ ⲛⲉ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛϭⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 24 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛⲡⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲟⲩ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁ
Copyright information for CopSahHorner