Revelation of John 19

1ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 2ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉ ⲛⲉⲕϩⲁⲡ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ ϩⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥϭⲓϫ 3ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ 4ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ 5ⲁⲩⲱ ⲁϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ 6ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ϫⲉ ⲁϥⲣⲣⲣⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛϭⲓⲡϫ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ 7ⲙⲁⲣⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲛϯⲗⲏⲗ ⲛⲧⲉⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲁⲥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲙⲟⲥ 8ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉⲥ ⲛⲟⲩϣⲛ̅ⲥ̅ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϣⲛ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲃ 9ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ 10ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲣϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲕⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ 11ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩϩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲓϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 12ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲏ ⲉⲩⲛⲧⲁϥⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲧⲟϥ 13ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϥϫⲏϭ ϩⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉϩⲉⲛϩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲛ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲃⲃⲏⲩ 15ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲉⲥⲧⲏⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲙ ⲛⲧⲉϩⲣⲱⲧ ⲙⲡⲏⲣⲡ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ 16ⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲙⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ 17ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ̅ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲙⲡⲣⲏ̅ ⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲉⲧϩⲏⲗ ⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ̅ ⲛⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲣⲙϩⲉ ⲙⲛⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ 19ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉϥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲡⲉϩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ 20ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲡⲉⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟⲛϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲗⲩⲙⲛⲏ ⲛⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛⲟⲩⲑⲏⲛ 21ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲡⲉϩⲧⲟ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲁⲣⲝ
Copyright information for CopSahHorner