Revelation of John 2

ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲥⲓⲟⲩ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛⲡⲉⲕϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉϥⲓ ϩⲁⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϥⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕϩⲓⲥⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱ ⲛⲥⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛⲅⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲛⲅⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲁⲕⲓⲙ ⲉⲧⲉⲕⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲙⲁ ⲕ̅ⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕⲡⲁⲓ̈ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ⲉϯⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲩⲥⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲥⲙⲩⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲛϩ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲕⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲧⲉ 10 ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲕⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲛⲉϫϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲙⲏⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲱⲛϩ 11 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲧϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲙⲟⲩ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ 12 ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲣⲅⲁⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲉⲧⲧⲏⲙ ⲉⲡϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ 13 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲏⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕⲁⲣⲛⲁ ⲛⲧⲁⲡⲓⲥϯⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧϥ 14 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲃⲁⲗⲁϩⲁⲙ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉⲃⲁⲗⲁⲕ ⲉⲛⲉϫⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓ̅ⲥ̅ⲣ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲉⲙϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ 15 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕϩⲉ ϩⲱ̅ⲕ̅ ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ̅ ⲛⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲏⲥ 16 ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲧⲁⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ 17 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲯⲏⲫⲟⲥ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ 18 ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲑⲓ̈ⲁⲧⲉⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲃⲁⲣⲱⲧ 19 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲛϩⲁⲉⲩ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϣⲟⲣⲡ 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲍⲁⲃⲉⲗ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲉⲥϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲟⲩⲉⲙϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 21 ⲁⲓϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ <ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ 22 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲛⲟⲩϫ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ 23 ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉⲥⲕⲉϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϩⲟⲧϩⲉⲧ ⲛⲛⲉⲛϭⲗⲟⲟⲧⲉ ⲙⲛⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 24 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲉⲧϩⲛⲑⲉⲓⲁⲧⲉⲓⲣⲁ ⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϯⲛⲁⲧⲁⲗⲉⲕⲉϩⲣⲏϣⲉ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ 25 ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲧⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲛϯⲉⲓ 26 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ⲛⲉϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 27 ⲛⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲱϭⲡ ⲛⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ 28 ⲛⲥⲉⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ̅ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲥⲟ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ 29 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ
Copyright information for CopSahHorner