Revelation of John 21

ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲡⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁϩ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉ ⲙⲛⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲕⲁϩ ⲁⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲥⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥϥⲱⲧⲉ ⲛⲣⲙⲉⲓⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲃⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲁϣⲕⲁⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲛϩⲟⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲗⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲱ̅ ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲱⲕ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲙⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲩⲅⲏ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϥⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛϭⲁⲃϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲃⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲛⲛⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣϥ̅ϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲟⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲗⲩⲙⲛⲏ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲑⲏⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲫⲓⲁⲗⲏ ⲉⲧⲙⲉϩ ⲛⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛϩⲁⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲧϩⲓⲙ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 10 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧ ϩⲙⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲕⲣⲩⲥⲧⲁⲗⲟⲥ̅ 12 ⲉⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲃⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲣⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ 13 ⲉⲣⲉϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡⲉⲓⲉⲃⲧ̅ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲉⲡⲉⲙϩⲓⲧ̅ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲉⲡⲉⲙⲛⲧ̅ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉⲡⲣⲏⲥ 14 ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲥⲟⲃⲧ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲣⲁⲛ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϣⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲓ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ 16 ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲥⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲟⲛⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲥϣⲓⲏ ϣⲏϣ ⲙⲛⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲓⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲕⲁϣ ϣⲁⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲛϣⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣⲥ ⲙⲛⲡⲉⲥϫⲓⲥⲉ ⲉⲩϣⲏϣ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 17 ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲓⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ ⲛϣⲉ ϩⲙⲉⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲙⲁϩⲉ ⲙⲡϣⲓ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ ⲉϥⲕⲏⲧ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲕⲏⲧ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 19 ⲛⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲥⲟⲃⲧ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ϩⲓⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲛⲧⲉ ⲉⲥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ̈ⲥ ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲟⲥ ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲭⲁⲣⲭⲏⲇⲱⲛ̅ ⲧⲙⲉϩϥⲧⲟⲉ ⲛⲥⲙⲁⲣⲁⲅⲇⲟⲥ 20 ⲧⲙⲉϩϯⲉ ⲛⲥⲁⲣⲇⲟⲛⲓⲝ ⲧⲙⲉϩⲥⲟ ⲛⲥⲁⲣⲇⲓⲟⲛ ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲭⲣⲩⲥⲟⲗⲓⲑⲟⲥ̅ ⲧⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲛⲃⲩⲣⲩⲗⲗⲟⲥ ⲧⲙⲉϩⲯⲓⲧⲉ ⲛⲧⲟⲡⲁⲇⲓⲟⲛ ⲧⲙⲉϩⲙⲏⲧⲉ ⲛⲭⲣⲩⲥⲟⲡⲣⲁⲥⲟⲥ ⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛϩⲩⲁⲅⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ̅ ⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲙⲉⲑⲩⲥⲧⲟⲥ 21 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲩⲟ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ 22 ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲡⲉ ⲙⲛⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 23 ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲏ ⲙⲛⲡⲟⲟϩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥϩⲏⲃⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 24 ⲁⲩⲱ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 25 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲟⲩϣⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ 26 ⲥⲉⲛⲁϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 27 ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲉⲛⲃⲟⲧⲉ ⲙⲛⲛⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ
Copyright information for CopSahHorner