Revelation of John 3

ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ⲡⲥⲁϣϥ ⲙⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛⲥⲓⲟⲩ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕⲟⲩⲣⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲛϩ ⲉⲕⲙⲟⲟⲩⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲅⲧⲁϫⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲓϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲅϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲅⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲧⲙⲣⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲛⲁϣⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲕ̅ⲟⲩϭⲟⲡ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲛⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩⲧⲱⲗⲙ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϥⲛⲁϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲛⲁϥⲉⲧⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲫⲓⲗⲁⲇⲉⲗⲫⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲡϣⲟϣⲧ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϣⲱⲧⲙ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲧⲙ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲟⲩⲱⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϯ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϣⲱⲧⲙ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϯϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲙⲉⲣⲓⲧⲕ 10 ϫⲉ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ̅ ϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ̅ⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 11 ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲭⲏ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 12 ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥⲧⲙⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲣⲁⲛ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ 13 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 14 ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲗⲁⲟⲇⲟⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲙⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅⲟⲣϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅϩⲏⲙ ⲁⲛ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲉⲕⲟⲣϣ̅ ⲡⲉ ⲏ ⲉⲕϩⲏⲙ 16 ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲥⲗϩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅⲟⲣϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅϩⲏⲙ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲕⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ 17 ϫⲉ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲗⲩⲡⲟⲣⲟⲥ ⲛⲉⲃⲓⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲉⲕⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ 18 ϯϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϣⲉⲡⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧ ⲉϥⲡⲟⲥⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲧⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲕ ⲛⲉϥⲧⲙⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϣⲓⲡⲉ ⲙⲡⲉⲕⲕⲱ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϯ ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 19 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲓϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲧⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲕⲱϩ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ 20 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲱϩⲙ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲣⲟ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲧⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲓ 21 ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲓ ϩⲓⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲑⲉ ϩⲱ ⲛⲧⲁⲓϫⲣⲟ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϩⲓⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ 22 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·
Copyright information for CopSahHorner