Revelation of John 7

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲏⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲏⲩ ⲛⲓϥⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲏ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲏ ⲉϫⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲛϣⲏⲛ ϣⲁⲛⲧⲛⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲉⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲧⲃⲁ ⲙⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲏⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲅⲁⲇ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ<ⲧⲉ>ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲁⲥⲏⲣ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲉⲥⲁⲭⲁⲣ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲟⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲫⲩⲗⲏ ϩⲓⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲃⲁ ϩⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ 10 ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲟ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲉⲓⲁ ⲙⲛⲡⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲛⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 13 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲉⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ 14 ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲁⲩⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲧⲃⲃⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 15 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲥⲉⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϥⲛⲁⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 16 ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲏ ⲙⲛⲕⲁⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 17 ϫⲉ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲙⲡⲩⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲱⲛϩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲱⲧⲉ ⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ
Copyright information for CopSahHorner