Revelation of John 7

1ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲏⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲏⲩ ⲛⲓϥⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲏ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲏ ⲉϫⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲏⲛ 2ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 3ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲛϣⲏⲛ ϣⲁⲛⲧⲛⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲉⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ 4ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲧⲃⲁ ⲙⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ 5ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲏⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲅⲁⲇ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ 6ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ<ⲧⲉ>ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲁⲥⲏⲣ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ 7ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲉⲥⲁⲭⲁⲣ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ 8ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ 9ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲟⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲫⲩⲗⲏ ϩⲓⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲃⲁ ϩⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ 10ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲟ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲉⲓⲁ ⲙⲛⲡⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲛⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 13ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲉⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ 14ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲁⲩⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲧⲃⲃⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 15ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲥⲉⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϥⲛⲁⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 16ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲏ ⲙⲛⲕⲁⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 17ϫⲉ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲙⲡⲩⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲱⲛϩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲱⲧⲉ ⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ
Copyright information for CopSahHorner