Romans 10

ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲥⲟⲡⲥ̅ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲉⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁϩⲉⲧⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲛ̅ⲁⲱⲛϩ̅. 10 ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈. 11 ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϥⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ. 12 ⲙⲛ̅ⲡⲱⲣϫ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. ⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 13 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. 14 ⲛ̅ⲁϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲁϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲁϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ. 15 ⲛ̅ⲁϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲧⲙ̅ϫⲟⲟⲩⲥⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲥⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ϣⲁⲣⲉⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ. 17 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲉ. ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 18 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲁⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲱϩ ϣⲁⲁⲣⲏϫⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. 19 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲓⲙⲉ. ϣⲁⲣⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ϯⲛⲁϯⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ. 20 ϣⲁⲣⲉⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲇⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲛ. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ. 21 ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲡⲣϣ̅ⲛⲁϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱϩⲙ̅.
Copyright information for CopSahHorner