Romans 11

ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ. ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲏⲗⲓⲁⲥ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. ⲛⲉⲕⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϣⲣ̅ϣⲱⲣⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲱϫⲡ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϣⲱϫⲡ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϣⲟ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲕⲗϫ̅ⲡⲁⲧ ⲛ̅ⲧⲃⲁϩⲁⲗ. ⲧⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩϣⲱϫⲡ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲉⲓ ⲧⲉ ⲉϣϫⲉϩⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲛ. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ ⲇⲉ ⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲱⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ϣⲁⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲟⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲁϣ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲩ 10 ⲙⲁⲣⲟⲩⲣ̅ⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲅⲟⲗⲕⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ. 11 ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲱⲣⲡ̅ ϫⲉⲉⲩⲉϩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲉ ⲁⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϯⲕⲱϩ ⲛⲁⲩ. 12 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ· 13 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϯϯⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 14 ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϯⲕⲱϩ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲁⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 15 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲩⲧⲥⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲣ̅ϩⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 16 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲉⲥⲕⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ. 17 ⲉϣϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲃⲱ ⲛ̅ϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲡⲕⲛⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ. 18 ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ. ⲉϣϫⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲧⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ 19 ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲉⲧϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲟϭⲧ̅ 20 ⲕⲁⲗⲱⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ. 21 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟ ⲉⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲧⲉϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ. ⲛϥ̅ⲛⲁϯⲥⲟ ϩⲱⲱⲕ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ 22 ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲉ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲕϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲁⲧⲕ̅. 23 ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙ̅ϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ. ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟϭⲟⲩ. 24 ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲁⲁⲧⲕ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲃⲱ ⲛ̅ϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲕⲙⲓⲛⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ̅ ⲉⲩⲃⲱ ⲛ̅ϫⲓⲧⲛⲟⲩⲧⲙ̅. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲣⲱ ⲛⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲃⲱ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· 25 ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ<ⲟ>ⲩⲧⲱⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. 26 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲥⲓⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛϥ̅ⲕⲧⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. 27 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 28 ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲩⲣ̅ϫⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ ϩⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ. 29 ϩⲉⲛⲁⲧⲣ̅ϩⲧⲏϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ̅. 30 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. 31 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ. 32 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲡ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33 ⲱ̅ ⲡϣⲓⲕ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲉϣⲙⲉϣⲧ̅ ⲛ̅ϩⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲉϣⲛ̅ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ. 34 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ. 35 ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲧⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ. 36 ϫⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·
Copyright information for CopSahHorner