Romans 12

ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥⲟⲛϩ̅ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙϫⲓϩⲣ̅ⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡϩⲣ̅ⲃ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲧⲙ̅ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲡⲁⲣⲁⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲱϣ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϣⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ. ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅. ⲡⲉⲧϯ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ. ⲡⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏ. ⲡⲉⲧⲛⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 10 ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲥⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲕⲛⲉⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ. 11 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲛⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 12 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ. 13 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ϣⲙ̅ⲙⲟ. 14 ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥϩⲟⲩⲱⲣⲟⲩ. 15 ⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲣⲁϣⲉ. ⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ. 16 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲛ ⲉⲛⲓⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 17 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. 18 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 19 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲃⲁ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕϫⲁϫⲉ ϩⲕⲟ ⲙⲁⲧⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲃⲉ ⲙⲁⲧⲥⲟϥ. ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲕⲛⲁⲡⲣϣ̅ϩⲉⲛϫⲃ̅ⲃⲉⲥ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 21 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲣⲟ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
Copyright information for CopSahHorner