Romans 15

ϣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲁⲁⲛ. ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲕⲱⲧ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲛ̅ⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈. ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲥⲃⲱ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϯ<ⲉ>ⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϣⲉⲡⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲣ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲁⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲁⲟⲩⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. 10 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 11 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁϥⲇⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 12 ϣⲁⲣⲉⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲟⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲉⲥⲥⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲁⲣⲭⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ· 13 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϥⲉϫⲉⲕⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· 14 ϯⲡⲓⲑⲉ ϩⲱ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉϩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ· 15 ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲓ̈ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16 ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲉⲓ̈ϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲉⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· 17 ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18 ⲛⲉⲉⲓⲧⲟⲗⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲙⲛ̅ⲡϩⲱⲃ. 19 ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲓⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲓⲗⲗⲩⲣⲓⲕⲟⲛ. ⲉⲧⲣⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ⲉⲉⲓ̅ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲕⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲕⲉⲥⲛ̅ⲧⲉ. 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅. 22 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲛⲉⲉⲓ̅ϫⲓϫⲣⲟⲡ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲉⲓ̅ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 23 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ϯⲙⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲕⲗⲓⲙⲁ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ̅ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲓⲥϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. 24 ⲉⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉⲥⲡⲁⲛⲓⲁ. ϯϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲑⲡⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲙⲁⲩ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲥⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ. 25 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 26 ⲁⲩⲣ̅ϩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 27 ⲁⲩⲣ̅ϩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉϣϫⲉⲁⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϣ̅ϣⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. 28 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲥⲡⲁⲛⲓⲁ. 29 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 30 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁ<ⲗⲉⲓ> ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 31 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 32 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 33 ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲙⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ
Copyright information for CopSahHorner