Romans 16

ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲫⲟⲓⲃⲏ ⲧⲉⲛⲥⲱⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ⲕⲉⲅⲭⲣⲉⲁⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥ̅ⲛⲁⲁϩⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲱ· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛ̅ⲁⲕⲩⲗⲁ ⲛⲁϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲙⲁⲕϩ̅ ϩⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲏⲉⲓ· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲁⲓⲛⲉⲧⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲛⲓⲁ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲃⲣ̅ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲙⲡⲗⲓⲁⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲟⲩⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲥⲧⲁⲭⲩⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ· 10 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲃⲟⲩⲗⲟⲥ· 11 ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲱⲛ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲁⲣⲕⲓⲥⲥⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 12 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲣⲩⲫⲱⲥⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲩⲫⲁⲓⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲡ̅ⲍⲓⲥⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲧⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 13 ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· 14 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲥⲩⲅⲕⲣⲓⲧⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲫⲗⲉⲅⲱⲛ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲣⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲧⲣⲟⲃⲁ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲣⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· 15 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲫⲓⲗⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲗⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲏⲣⲉⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲗⲩⲙⲡⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. 16 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 17 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲱⲣϫ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ. ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 18 ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧϩⲟⲗϭ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲩⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲃⲁⲗϩⲏⲧ. 19 ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲱϩ ϣⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· 20 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲟⲩϣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅· 21 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲙⲛ̅ⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲥⲥⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ. 22 ϯϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉⲣⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ· 23 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϣⲁⲓ̈ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲕⲟⲩⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ. 24 [ ] 25 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ. 26 ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ 27 ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ ϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲩⲥ·
Copyright information for CopSahHorner