Romans 2

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧⲕ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ̅ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ. ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲕϭⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲟⲩⲁⲁⲕ. ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ· 2ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϩⲁⲡʾ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. 3ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲕⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲕⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 5ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕⲛ̅ϣⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲕⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲙⲛ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ· 7ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲉⲓ̅ⲟ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 8ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲙⲉ. ⲉⲧⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ 9ⲙⲛ̅ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲗⲱϫϩ̅ ⲉϫⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. 10ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. 11ⲙⲛ̅ϫⲓϩⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 13ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ. 14ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 15ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲧⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϥⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩⲅⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲏ̅ ⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϩⲙ̅. 16ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲑⲏⲡ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 17ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲕⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲕⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 19ⲉⲕⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧʾ ⲛ̅ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. 20ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁϩ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϩⲣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ϭⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ⲕϫⲓⲟⲩⲉ 22ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲕⲟ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲡⲉⲧϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕϣⲱⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ. 23ⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲥⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 24ⲡⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. 25ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲡⲉⲕⲥⲃ̅ⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. 26ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲡⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲉ 27ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϫⲉⲕⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 28ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. 29ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲑⲏⲡ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟʾ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner