Romans 2

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧⲕ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ̅ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ. ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲕϭⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲟⲩⲁⲁⲕ. ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ· ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϩⲁⲡʾ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲕⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲕⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕⲛ̅ϣⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲕⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲙⲛ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ· ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲉⲓ̅ⲟ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲙⲉ. ⲉⲧⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲗⲱϫϩ̅ ⲉϫⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. 10 ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. 11 ⲙⲛ̅ϫⲓϩⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 13 ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ. 14 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 15 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲧⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϥⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩⲅⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲏ̅ ⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϩⲙ̅. 16 ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲑⲏⲡ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 17 ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲕⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18 ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲕⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 19 ⲉⲕⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧʾ ⲛ̅ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. 20 ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁϩ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϩⲣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21 ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ϭⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ⲕϫⲓⲟⲩⲉ 22 ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲕⲟ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲡⲉⲧϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕϣⲱⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ. 23 ⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲥⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 24 ⲡⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. 25 ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲡⲉⲕⲥⲃ̅ⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲡⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲉ 27 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϫⲉⲕⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 28 ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. 29 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲑⲏⲡ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟʾ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner