Romans 3

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲛⲁϣⲱⲥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ. ⲉϣϫⲉⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲣ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲙⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲓ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ· ⲙⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲟⲗ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲅ̅ϫⲣⲟ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲕϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ. ⲙⲏ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲁⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲁϭⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲁϩⲣⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲁϩⲟⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϩⲁⲡ. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲟⲛ. ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 10 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲗⲁⲁⲩ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ 11 ⲙⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12 ⲁⲩⲣⲓⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣ̅ⲁⲧϣⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲟⲩⲁ. 13 ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ. ⲁⲩⲣ̅ⲕⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲗⲁⲥ. ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. 14 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲉϩ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲓⲥⲓϣⲉ. 15 ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲛ̅ⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ. 16 ⲟⲩⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ. 17 ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ̅. 18 ⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ· 19 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲧⲱⲙ. ⲛⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲁⲧⲙⲁⲉⲓ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲁⲛⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 21 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϫⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 22 ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲱⲣϫ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ 23 ⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 24 ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓ̅ⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϫⲓⲛϫⲏ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 25 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁϥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ. ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ 26 ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅· 27 ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲱϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲡⲁⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥ<ⲧⲓⲥ> ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 28 ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 29 ⲏ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉϩⲉ ⲡⲁⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ. 30 ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲙⲁⲓ̈ⲉⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 31 ⲉⲛⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner