Romans 5

ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙ̅ⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϫⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣ̅ⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ. ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲉⲥϫⲓϣⲓⲡⲉ. ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ. ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲙⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. ⲛⲁϣⲱⲥ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ. 10 ⲉϣϫⲉⲉⲛⲟ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲧⲡ̅ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲁϣⲱⲥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛϩⲱⲧⲡ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲱⲛϩ̅. 11 ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣ̅ⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡϩⲱⲧⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅· 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. 13 ϣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϫⲓⲛⲁⲇⲁⲙ ϣⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 15 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ. ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁϩⲁϩ ⲙⲟⲩ. ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲥⲁϣⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲁϩ. 16 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ. ⲛ̅ⲧⲁⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ. ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ. 17 ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩ<ⲛⲏ> ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϩⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 18 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲱⲛϩ̅. 19 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. 20 ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲁϣⲁⲓ̈ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲣ̅ϩⲟⲩⲉⲁϣⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ. 21 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲟⲛ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner