Romans 6

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲧⲁⲣⲛ̅ϭⲱ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲱⲛϩ̅ ϫⲓⲛⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅· ⲏ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲛ̅ ϭⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲱⲛϩ̅. ⲉϣϫⲉⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲩⲉϣⲧ̅ⲡⲉⲛⲣⲙ̅ⲛ̅ⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲛⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲉϣϫⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ϥⲛⲁⲥⲟⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩ. ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲟ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 10 ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲡⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11 ⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 12 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϭⲉ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. 13 ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14 ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 15 ⲁϩⲣⲟϥ ϭⲉ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ· 16 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 17 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲩϯⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ. 18 ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 19 ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛ̅ⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. 20 ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 21 ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛⲉϥ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲑⲁⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ. 22 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 23 ⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ. ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner