Romans 7

ⲏ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲟⲛϩ̅. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲁⲓ̈ ⲥⲙⲏⲣ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϩⲁⲓ̈. ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲉⲣⲉⲡϩⲁⲓ̈ ⲟⲛϩ̅ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲥϣⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲕⲉϩⲁⲓ̈. ⲉⲣϣⲁⲛⲡϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲣⲙ̅ϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲥϣⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲕⲉϩⲁⲓ̈. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ϫⲉ ⲉⲛⲉϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ. ⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ⲁϫⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲉⲓⲟⲛϩ̅ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲱⲛϩ̅. 10 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲙⲟⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈. 11 ⲉⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧ. 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲧⲉ 13 ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉϥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲣ̅ϩⲟⲩⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· 14 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ. 15 ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲙ̅ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϯⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 16 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 17 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 18 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲡⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ϥⲕⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲡⲉⲣϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 19 ⲙ̅ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛ̅ϯⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 20 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 21 ϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲉϣⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲡ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲕⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈· 22 ϯϩⲏⲇⲁⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ. 23 ϯⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ. 24 ⲡⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲩ· 25 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ϯⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ.
Copyright information for CopSahHorner