Romans 9

1ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ. ⲉⲥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲁⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ϩⲙ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 2ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲗⲩⲡⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲁⲧⲱϫⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ. 3ⲛⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲥ̅ⲧⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ 4ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲓ̈ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲥⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲡϣⲙ̅ϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲏⲧ. 5ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 6ⲟⲩⲭⲟⲓⲟⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 7ⲟⲩⲇⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 8ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲡⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 9ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲣⲁ. 10ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲕⲉϩⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ. ⲉⲁⲥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ. 11ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲡⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 12ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ̅. ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲩⲓ̈. 13ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅. ⲏ̅ⲥⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲥⲧⲱϥ. 14ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 15ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲧⲁϣⲛϩ̅ⲧⲏⲓ̈ ϩⲁⲡⲉϯⲛⲁϣⲛ̅ϩⲧⲏⲓ̈ ϩⲁⲣⲟϥ. 16ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁ ⲡⲉ. 17ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲁⲱ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲕ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩⲉⲛϩ̅ⲧⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. 18ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲡⲉϣⲁϥⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ϣⲁϥϯⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛⲁϥ. 19ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟϥ ϥϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. 20ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ϩⲱⲱϥ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 21ⲏ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ. 22ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛ̅ⲟⲣⲅⲏ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 23ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛ̅ⲛⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ. 24ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ. ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 25ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲱⲥⲏⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. 26ⲛⲥ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 27ⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲇⲉ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲣ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡϣⲱ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲟⲩϣⲱϫⲡ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. 28ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲁⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 29ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ϣⲱϫⲡ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲛⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ. 30ⲉⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲧⲁϩⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 31ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲧⲁϩⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 32ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱⲣⲡ̅ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲛ̅ϫⲣⲟⲡ 33ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ϩⲛ̅ⲥⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛ̅ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner