Romans 9

ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ. ⲉⲥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲁⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ϩⲙ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲗⲩⲡⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲁⲧⲱϫⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲛⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲥ̅ⲧⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲓ̈ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲥⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲡϣⲙ̅ϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲏⲧ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲟⲩⲭⲟⲓⲟⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲟⲩⲇⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲡⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲣⲁ. 10 ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲕⲉϩⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ. ⲉⲁⲥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ. 11 ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲡⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ̅. ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲩⲓ̈. 13 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅. ⲏ̅ⲥⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲥⲧⲱϥ. 14 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 15 ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲧⲁϣⲛϩ̅ⲧⲏⲓ̈ ϩⲁⲡⲉϯⲛⲁϣⲛ̅ϩⲧⲏⲓ̈ ϩⲁⲣⲟϥ. 16 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉⲧⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁ ⲡⲉ. 17 ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲁⲱ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲕ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩⲉⲛϩ̅ⲧⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. 18 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲡⲉϣⲁϥⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ϣⲁϥϯⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛⲁϥ. 19 ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟϥ ϥϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. 20 ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ϩⲱⲱϥ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 21 ⲏ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ. 22 ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛ̅ⲟⲣⲅⲏ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 23 ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛ̅ⲛⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ. 24 ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ. ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 25 ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲱⲥⲏⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. 26 ⲛⲥ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 27 ⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲇⲉ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲣ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡϣⲱ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲟⲩϣⲱϫⲡ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. 28 ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲁⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 29 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ϣⲱϫⲡ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲛⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ. 30 ⲉⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲧⲁϩⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 31 ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲧⲁϩⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 32 ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱⲣⲡ̅ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲛ̅ϫⲣⲟⲡ 33 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ϩⲛ̅ⲥⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛ̅ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner