Titus 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡϩⲁⲕ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁⲕ ϩⲛ̅ⲕⲣⲏⲧⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲉⲙⲛ̅ϩⲱⲃ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲁϥⲣ̅ϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉⲛⲥⲉϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲛⲁ ⲏ̅ ⲛ̅ⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲁⲛ· ϣ̅ϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲩϭⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲛⲟⲩϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲛⲁⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓ̈ϩⲏⲩ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲛ̅ϩⲁⲕ. ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲏⲥ. ⲉϥϭⲟⲗϫ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲥⲃⲱ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲡⲓⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲱϩⲙ̅. 10 ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲉⲡⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲁⲕⲉϩⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣϣⲉ ⲉϣⲧⲙ̅ⲣⲱⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ϩⲏⲩ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ. 12 ⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ϩⲉⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲉ. ϩⲉⲛϩⲏ ⲉⲩⲟⲩⲟⲥϥ̅ ⲛⲉ. 13 ⲧⲉⲓ̈ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲡⲓⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 14 ⲉⲛⲥⲉⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲉⲛϣϥⲱ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲩⲕⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. 15 ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ̅ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲕⲉϩⲏⲧ ⲥⲟⲟϥ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. 16 ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲥⲉⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. ⲉⲩⲃⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅. ⲛ̅ϫⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ.
Copyright information for CopSahHorner