Titus 2

1ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ. 2ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧⲟⲣϩ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲛⲟⲥ. ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ϩⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 3ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ. ⲉⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 4ϫⲉ ⲉⲩⲉⲧⲥⲁⲃⲉⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲉⲣ̅ⲙⲁⲓ̈ⲡⲉⲩϩⲁⲓ̈. ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ. 5ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲉϣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ. ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲟⲛ ϣⲏⲙ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. 7ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲁϫⲛ̅ⲫⲑⲟⲛⲓ. ⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ. 8ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲟϫ. ⲁϫⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ϫⲓϣⲓⲡⲉ. ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ. 9ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ. ⲉⲩⲣ̅ⲁⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲁⲛ. 10ⲉⲛⲥⲉϩⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲟⲥⲙⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 11ⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 12ⲉⲥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲱⲛϩ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ. 13ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 14ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲥⲟⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲏⲧ. ⲛ̅ⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ· 15ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲅ̅ϫⲡⲓⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲓⲙ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ.
Copyright information for CopSahHorner