Titus 3

1ⲙⲁⲣⲟⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ. ⲙⲛ̅ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲉⲣ̅ⲥⲧⲙⲏⲧ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 2ⲉⲧⲙ̅ϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲙⲉⲩⲙⲓϣⲉ. ⲛ̅ϩⲁⲕ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. 3ⲛⲉⲛⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅. ⲉⲛⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲉⲛⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲃⲉ. ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲕⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ. ⲉⲛⲟ ⲙ̅ⲙⲉⲥⲧⲉ. ⲉⲛⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. 5ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲁⲛⲁⲁⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲛⲁ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲱⲕⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 6ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. 7ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ· 8ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 9ⲛⲓϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲙⲛ̅ⲛⲓϣϫⲱⲙ. ⲙⲛ̅ⲛⲓϯⲧⲱⲛ. ⲙⲛ̅ⲛⲓⲙⲓϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲥⲉϯϩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ. 10ⲟⲩϩⲉⲣⲁⲓⲧⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ. ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 11ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲱϣⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲧϭⲁⲉⲓⲏⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 12ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲁⲣⲧⲉⲙⲁ ⲏ̅ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲉⲛⲓⲕⲟⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13ⲍⲏⲛⲁ ⲡⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. 14ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲥⲃⲟ ⲉⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲛⲉⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 15ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· <ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅.>

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲧⲓⲧⲟⲥ·
Copyright information for CopSahHorner