1 Corinthians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲛⲉⲧⲧⲃⲃⲏⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 10 ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱ ⲙⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲙⲡⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ϩⲙⲡⲓϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛϯⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ 11 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲭⲗⲟⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 12 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅⲡⲁⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅⲡⲁⲕⲏⲫⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲉⲭⲥ 13 ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲩⲡⲱϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲏ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 14 ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ϫⲉ ⲙⲡⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲥⲁⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲙⲛⲅⲁⲓⲟⲥ 15 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ 16 ⲁⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲕⲉⲏⲉⲓ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛϭⲉ 17 ⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛϭⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 18 ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 19 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲧⲁⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ 20 ⲉϥⲧⲱⲛ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲙⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲥⲟϭ 21 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁϥⲣϩⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲙⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ 22 ⲉⲡ[ⲉ]ⲓⲇⲏ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ 23 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 24 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 25 ϫⲉ ⲧⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ ⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥϫⲟⲟⲣ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 26 ⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲧⲛⲧⲱϩⲙ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛϩⲁϩ ⲛⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛϩⲁϩ ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ 27 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲟϭ ⲛⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϭⲱⲃ ⲛⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲛϫⲱⲱⲣⲉ 28 ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲟϣϥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ 29 ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲃⲃⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲱⲧⲉ 31 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS