1 Corinthians 10

ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱ ⲛⲟⲩⲥⲱ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲥⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲡⲟⲣϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲏ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲥⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲥⲱⲃⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛϭⲓϫⲟⲩⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϣⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲟϥ 10 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲕⲣⲙⲣⲙ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲣⲙⲣⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ 11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲏ ⲁⲩⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲑⲁⲏ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉⲣⲟⲟⲩ 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥϩⲉ 13 ⲙⲡⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲱⲧⲛ ⲛⲥⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲟⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϯⲑⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲡⲧⲣⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲓ 14 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 15 ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ 16 ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉϣⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉϣⲁⲛⲡⲟϣϥ ⲙⲏ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ 17 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ ⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲟⲩⲱⲧ 18 ϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ [ⲛ]ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 19 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲏ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ 20 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ 21 ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲥⲉⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ 22 ⲏ ⲉⲛⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ⲉⲛϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ 23 ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲧ ⲁⲛ 24 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲁ 25 ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁⲕⲉⲗⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 26 ⲡⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 27 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 28 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲣⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲩⲟⲙϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 29 ⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲱⲕ ⲁⲛ [ⲧⲉ] ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲡⲏ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ϩⲓⲧⲛⲕⲉⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 30 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϯⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙⲡⲉϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲣⲟϥ 31 ⲉⲓⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 32 ϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛϫⲣⲟⲡ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 33 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉϯⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϯϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲧⲁⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲁϩ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS