1 Corinthians 15

ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲓϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲏⲫⲁ ⲉⲓⲧⲁ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϯⲟⲩ ⲛϣⲉ ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉⲓⲧⲁ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲩϩⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϩⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲑⲉ ⲇⲉ ⲉϯⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲓⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲙⲡⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ 11 ⲉⲓⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 12 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ 13 ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲉ ⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ 14 ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛϭⲓⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 15 ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲛⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 16 ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲉ ⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ 17 ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓⲉ ⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 18 ⲉⲓⲉ ⲁⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 19 ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲓⲱⲛϩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲓⲉ ⲁⲛϩⲉⲛⲉⲃⲓⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 20 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 21 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲡⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 22 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲁⲇⲁⲙ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 23 ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲁⲅⲙⲁ ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ 24 ⲉⲓⲧⲁ ⲑⲁⲏ ⲉϥϣⲁⲛϯ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲥϥ ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ 25 ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲣⲣⲟ ϣⲁⲛⲧϥⲕⲱ ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 26 ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲛϫⲁϫⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ⲉⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ 27 ⲁϥⲕⲁⲛⲕⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ 28 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϥⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ 29 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲣⲱ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 30 ⲁϩⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ 31 ϯⲙⲟⲩ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲉⲓϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 32 ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲓⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲏⲩ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲛⲥⲱ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲁⲥⲧⲉ 33 ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ϣⲁⲣⲉⲛⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁⲕⲉⲛⲓϩⲏⲧ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 34 ⲛⲏⲫⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲓϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ 35 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϩⲛⲁϣ ⲛⲥⲱⲙⲁ 36 ⲡⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉϣⲁϥϫⲟϥ ⲙⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϥⲙⲟⲩ 37 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϣⲁⲕϫⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲧⲉ ⲉⲥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲥⲟⲩⲟ ⲏ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϭⲣⲟϭ 38 ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉϭⲣⲱⲱϭ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟϥ 39 ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲧⲃⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛϩⲁⲗⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲁⲛⲧⲃⲧ 40 ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲕⲁϩ 41 ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲏ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲟϩ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛⲥⲓⲟⲩ ⲟⲩⲛⲥⲓⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲃⲉ ⲉⲥⲓⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 42 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ 43 ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲱϣ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ 44 ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 45 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϩ ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ 46 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 47 ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ 48 ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 49 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲫⲟⲣⲓ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲛⲛⲁⲫⲟⲣⲓ ⲟⲛ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 50 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉϣⲥⲁⲣⲝ ϩⲓⲥⲛⲟϥ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ 51 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲧⲛⲛⲁⲛⲕⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲧⲛⲛⲁϣⲓⲃⲉ 52 ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ ϩⲛⲟⲩⲣⲓⲕⲉ ⲛⲃⲁⲗ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ϥⲛⲁⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲟ ⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁϣⲓⲃⲉ 53 ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ 54 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲙⲕⲡⲙⲟⲩ ⲉⲩϫⲣⲟ 55 ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲧⲉⲕϫⲣⲟ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲕⲓⲉⲓⲃ 56 ⲡⲓⲉⲓⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 57 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲉϫⲣⲟ ϩⲓⲧⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 58 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲙⲡϩⲱⲃ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ[ⲟⲩ]ⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲓⲥⲉ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS