1 Corinthians 15

1ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ 2ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 3ⲁⲓϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 4ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 5ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲏⲫⲁ ⲉⲓⲧⲁ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 6ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϯⲟⲩ ⲛϣⲉ ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 7ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉⲓⲧⲁ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 8ⲛϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲩϩⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϩⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ 9ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲑⲉ ⲇⲉ ⲉϯⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲓⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲙⲡⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ 11ⲉⲓⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 12ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ 13ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲉ ⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ 14ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛϭⲓⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 15ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲛⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 16ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲉ ⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ 17ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓⲉ ⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 18ⲉⲓⲉ ⲁⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 19ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲓⲱⲛϩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲓⲉ ⲁⲛϩⲉⲛⲉⲃⲓⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 20ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 21ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲡⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 22ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲁⲇⲁⲙ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 23ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲁⲅⲙⲁ ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ 24ⲉⲓⲧⲁ ⲑⲁⲏ ⲉϥϣⲁⲛϯ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲥϥ ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ 25ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲣⲣⲟ ϣⲁⲛⲧϥⲕⲱ ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 26ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲛϫⲁϫⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ ⲉⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ 27ⲁϥⲕⲁⲛⲕⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ 28ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϥⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ 29ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲣⲱ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 30ⲁϩⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ 31ϯⲙⲟⲩ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲉⲓϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 32ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲓⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲏⲩ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲛⲥⲱ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲁⲥⲧⲉ 33ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ϣⲁⲣⲉⲛⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁⲕⲉⲛⲓϩⲏⲧ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 34ⲛⲏⲫⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲓϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ 35ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϩⲛⲁϣ ⲛⲥⲱⲙⲁ 36ⲡⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉϣⲁϥϫⲟϥ ⲙⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϥⲙⲟⲩ 37ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϣⲁⲕϫⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲧⲉ ⲉⲥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲥⲟⲩⲟ ⲏ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϭⲣⲟϭ 38ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉϭⲣⲱⲱϭ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟϥ 39ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲧⲃⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛϩⲁⲗⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲁⲛⲧⲃⲧ 40ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲕⲁϩ 41ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲏ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲟϩ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛⲥⲓⲟⲩ ⲟⲩⲛⲥⲓⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲃⲉ ⲉⲥⲓⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 42ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ 43ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲱϣ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ 44ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 45ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϩ ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ 46ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 47ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ 48ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 49ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲫⲟⲣⲓ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲛⲛⲁⲫⲟⲣⲓ ⲟⲛ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 50ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉϣⲥⲁⲣⲝ ϩⲓⲥⲛⲟϥ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ 51ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲧⲛⲛⲁⲛⲕⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲧⲛⲛⲁϣⲓⲃⲉ 52ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ ϩⲛⲟⲩⲣⲓⲕⲉ ⲛⲃⲁⲗ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ϥⲛⲁⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲟ ⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁϣⲓⲃⲉ 53ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ 54ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲙⲕⲡⲙⲟⲩ ⲉⲩϫⲣⲟ 55ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲧⲉⲕϫⲣⲟ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲕⲓⲉⲓⲃ 56ⲡⲓⲉⲓⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 57ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲉϫⲣⲟ ϩⲓⲧⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 58ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲙⲡϩⲱⲃ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ[ⲟⲩ]ⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲓⲥⲉ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS