1 Corinthians 16

ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲱϭⲥ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲟϣⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲟⲩⲁ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲕⲱ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲧϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲱϭⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ϩⲱ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ϯⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁϭⲱ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲏ ⲛⲧⲁⲣⲧⲉⲡⲣⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲑⲡⲟⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϯϭⲉⲉⲧ ⲇⲉ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϣⲁⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ 10 ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧϥⲣϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϩⲉ 11 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲥⲟϣϥ ⲙⲁⲑⲡⲟϥ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ϯϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ 12 ⲉⲧⲃⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲇⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲙⲡⲧⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ 13 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲣⲟ ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲙϭⲟⲙ 14 ⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ 15 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲏⲉⲓ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ϫⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 16 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ 17 ϯⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲙⲛⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛⲁⲭⲁⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲉⲕⲡⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ 18 ⲁⲩϯⲙⲧⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲙⲛⲡⲱⲧⲛ ⲥⲟⲩⲛⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ 19 ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϭⲓⲁⲕⲩⲗⲁ ⲙⲛⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲩⲏⲉⲓ 20 ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ 21 ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 22 ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲙⲁⲣⲁⲛⲁⲑⲁ 23 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 24 ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS