1 Corinthians 4

1ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣ[ⲉ]ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲡⲛ ϩⲱⲥ ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 2ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲛⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 3ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲏ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ 4ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁⲓⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓⲧⲙⲁⲓⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 5ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲑⲏⲡ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲛⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲃⲟ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲟⲩⲁ ϩⲁⲟⲩⲁ 7ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲉⲙⲡⲕϫⲓⲧϥ ⲉϣϫⲉⲁⲕⲣⲡⲕⲉϫⲓ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲡⲕϫⲓ 8ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛⲥⲏⲩ ⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁϫⲛⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲣⲟ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲣⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣⲣⲣⲟ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 9ⲁⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛϩⲁⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲁⲛⲁⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 10ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲣⲥⲟϭ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛϭⲟⲟⲃ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲛⲥⲏϣ 11ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲛϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲧⲛⲟⲃⲉ ⲧⲛⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲥⲉϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱⲛ ⲧⲛϣⲧⲣⲧⲱⲣ 12ⲧⲛϩⲟⲥⲉ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲛ ⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 13ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲡⲉⲣⲓⲕⲁⲑⲁⲣⲙⲁ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲣϣϥⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ 14ⲛⲛⲉⲉⲓϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ 15ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲧⲃⲁ ⲙⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϩⲁϩ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 16ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ 17ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲑⲉ ⲉϯϯⲥⲃⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ 18ϩⲱⲥ ⲉⲛϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ 19ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣϩⲛⲁϥ ⲛⲧⲁⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ 20ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲥϩⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ 21ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ϫⲛϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ

Copyright information for CopSahidicMSS