1 Corinthians 4

ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣ[ⲉ]ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲡⲛ ϩⲱⲥ ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲛⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲏ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁⲓⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓⲧⲙⲁⲓⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲑⲏⲡ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲛⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲃⲟ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲟⲩⲁ ϩⲁⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲉⲙⲡⲕϫⲓⲧϥ ⲉϣϫⲉⲁⲕⲣⲡⲕⲉϫⲓ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲡⲕϫⲓ ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛⲥⲏⲩ ⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁϫⲛⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲣⲟ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲣⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣⲣⲣⲟ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛϩⲁⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲁⲛⲁⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 10 ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲣⲥⲟϭ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛϭⲟⲟⲃ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲛⲥⲏϣ 11 ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲛϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲧⲛⲟⲃⲉ ⲧⲛⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲥⲉϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱⲛ ⲧⲛϣⲧⲣⲧⲱⲣ 12 ⲧⲛϩⲟⲥⲉ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲛ ⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 13 ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲡⲉⲣⲓⲕⲁⲑⲁⲣⲙⲁ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲣϣϥⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ 14 ⲛⲛⲉⲉⲓϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ 15 ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲧⲃⲁ ⲙⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϩⲁϩ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 16 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲑⲉ ⲉϯϯⲥⲃⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ 18 ϩⲱⲥ ⲉⲛϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ 19 ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣϩⲛⲁϥ ⲛⲧⲁⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ 20 ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲥϩⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ 21 ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ϫⲛϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ

Copyright information for CopSahidicMSS