1 Corinthians 6

ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲛⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲁ ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲛⲡⲱϩ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧⲥⲟϣϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲑⲙⲥⲟⲟⲩ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ϫⲓϩⲁⲡ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ϩⲓⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲏⲇⲏ ⲙⲉⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲣⲱ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛϩⲁⲡ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϥⲱϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲛϩⲟⲟⲩⲧ 10 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥϩⲱϥⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥϯϩⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲉⲕⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯⲛⲁⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ 13 ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲛⲑⲏ ⲁⲩⲱ ⲑⲏ ⲛⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲥϥⲟⲩ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ 14 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 15 ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉ ⲧⲁϥⲓ ϭⲉ ⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲁⲁⲁⲩ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ 16 ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ 17 ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ 18 ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲥⲉⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ 19 ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲧⲛ ⲁⲛ 20 ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ϯⲉⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS