1 Corinthians 8

1ⲉⲧⲃⲉⲛϣⲱⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϣⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ 2ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲁⲧϥⲥⲟⲩⲛⲑⲉ ⲉⲧ[ϣ]ϣⲉ ⲉⲥⲟⲟⲩⲛ 3ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 4ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲱⲙ ϭⲉ ⲛⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲁ 5ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓϩⲁϩ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ 6ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 7ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲧⲱⲡ ⲙⲡ[ⲉ]ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ϩⲱⲥ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲟⲃ ⲥⲧⲱⲗⲙ 8ⲙⲛϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲛⲛⲁϣⲱⲱⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲛⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲛ 9ϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛϫⲣⲟⲡ ⲛⲛⲉⲧϭⲟⲟⲃ 10ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲏϫ ϩⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲩϭⲱⲃ ⲡⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲉϥⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 11ϥⲛⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϭⲟⲟⲃ ϩⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ 12ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲱϩⲧ ⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲟⲃ ⲧⲉⲧⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉⲭⲥ 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉϣϫⲉⲟⲩϩⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲙⲁϥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲉⲓⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS