1 Corinthians 8

ⲉⲧⲃⲉⲛϣⲱⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϣⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲁⲧϥⲥⲟⲩⲛⲑⲉ ⲉⲧ[ϣ]ϣⲉ ⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲱⲙ ϭⲉ ⲛⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲁ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓϩⲁϩ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲧⲱⲡ ⲙⲡ[ⲉ]ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ϩⲱⲥ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲟⲃ ⲥⲧⲱⲗⲙ ⲙⲛϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲛⲛⲁϣⲱⲱⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲛⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲛ ϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛϫⲣⲟⲡ ⲛⲛⲉⲧϭⲟⲟⲃ 10 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲏϫ ϩⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲩϭⲱⲃ ⲡⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲉϥⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 11 ϥⲛⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϭⲟⲟⲃ ϩⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ 12 ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲱϩⲧ ⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲟⲃ ⲧⲉⲧⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉⲭⲥ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉϣϫⲉⲟⲩϩⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲙⲁϥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲉⲓⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS