1 Corinthians 9

ⲙⲏ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙϩⲉ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲱⲃ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲏ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲙ ϩⲓⲥⲱ ⲙⲏ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲛⲉ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲁϩⲥ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲕⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲏⲫⲁⲥ ϫⲛⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϣⲁϥⲣⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲛⲛⲉϥⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϥⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲟⲩⲟϩⲉ ⲛϥⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲱⲧⲉ ⲙⲏ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϣⲃⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲉϥϩⲓ ⲙⲏ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ 10 ϫⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ⲛⲧⲁⲩⲥⲁϩϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲓ ⲉⲥⲕⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ 11 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϫⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ 12 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲭⲣⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲛϯ ⲛⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13 ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲡⲣⲡⲉ ⲛⲉⲧⲥⲣⲟϥⲧ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϣⲁⲩⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 14 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲟϣⲥ ⲛⲛⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲭⲣⲱ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥⲉϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ 16 ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ 17 ⲉϣϫⲉⲉϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲉϣϫⲉⲛϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ 18 ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲉⲕⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉ ⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲧⲁⲕⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁϩⲧⲟⲣ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 19 ⲉⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲙϩⲉ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓⲁⲁⲧ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ 20 ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21 ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ 22 ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛϭⲱⲃ ϩⲱⲥ ϭⲱⲃ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛϭⲱⲃ ⲁⲓⲣⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲓⲉⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ 23 ⲉⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ 24 ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ϩⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲥⲉⲡⲏⲧ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉϣⲁϥϫⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲡⲱⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲧⲁϩⲟ 25 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϣⲁϥⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ 26 ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ϩⲛⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ ⲉⲓⲡⲩⲕⲧⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓϩⲓⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲁⲏⲣ 27 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱϥⲉ ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS