1 Corinthians 9

1ⲙⲏ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙϩⲉ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲱⲃ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 2ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 3ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ 4ⲙⲏ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲙ ϩⲓⲥⲱ 5ⲙⲏ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲛⲉ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲁϩⲥ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲕⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲏⲫⲁⲥ 6ϫⲛⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙⲣϩⲱⲃ 7ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϣⲁϥⲣⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲛⲛⲉϥⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϥⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲟⲩⲟϩⲉ ⲛϥⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲱⲧⲉ 8ⲙⲏ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ 9ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϣⲃⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲉϥϩⲓ ⲙⲏ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ 10ϫⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ⲛⲧⲁⲩⲥⲁϩϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲓ ⲉⲥⲕⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ 11ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϫⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ 12ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲭⲣⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲛϯ ⲛⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲡⲣⲡⲉ ⲛⲉⲧⲥⲣⲟϥⲧ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϣⲁⲩⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 14ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲟϣⲥ ⲛⲛⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 15ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲭⲣⲱ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥⲉϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ 16ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ 17ⲉϣϫⲉⲉϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲉϣϫⲉⲛϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ 18ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲉⲕⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉ ⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲧⲁⲕⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁϩⲧⲟⲣ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 19ⲉⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲙϩⲉ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓⲁⲁⲧ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ 20ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ 22ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲛϭⲱⲃ ϩⲱⲥ ϭⲱⲃ ϫⲉ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛϭⲱⲃ ⲁⲓⲣⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲓⲉⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ 23ⲉⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ 24ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ϩⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲥⲉⲡⲏⲧ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉϣⲁϥϫⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲡⲱⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲧⲁϩⲟ 25ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϣⲁϥⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ 26ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ϩⲛⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ ⲉⲓⲡⲩⲕⲧⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓϩⲓⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲁⲏⲣ 27ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱϥⲉ ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS