1 John 4

ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲡⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲓⲙ, ⲁⲗⲗⲁ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉ<ⲡⲛⲁ> ϫⲉ ⲉⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ, ϫⲉ <ⲡⲛⲁ> ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ϩⲉⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ, ⲁⲩⲱ <ⲡⲛⲁ> ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲁⲛ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ, ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϫⲡⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲧϣϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ, ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ, ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲁ ⲛⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ, ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 10 ⲉⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ 11 ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ 12 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ, ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ 13 [[ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ, ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ]] ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥ<ⲡⲛⲁ>, 14 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲭⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 15 ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ <ⲓⲥ> ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 17 ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ, ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱ ⲧⲉⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, 18 ⲙⲙⲛ ϩⲟⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲥⲛⲟⲩϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ, ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲛϥϫⲏⲕ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ, 19 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ 20 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ϣ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥ, 21 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲛϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲙⲉⲣⲓ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ,

Copyright information for CopSahidicMSS